Miniklerimizin hem dil, hem de zihinsel gelişiminde çok büyük yarar sağlayacak olan yabancı dillerden bugün İngilizce’yi öğreniyoruz.