Öğrencilerin Kur’an-ı Kerimi ve ezberledikleri sureleri anlama becerilerini geliştirmesini; sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlayacak bir eğitim verilmektedir. Çocuklara Arapça öğretiminde sınıf içi yöntem ve teknikler; Oyun, Şarkı ve görsel araçlar kullanılmaktadır.

Görsel ve işitsel kaynaklar kullanarak Arapça dil yetilerini geliştirme; temel dil yapılarını öğreten özenle hazırladığımız eğitim kitaplarımızla eğlenceli ve öğretici bir ders uygulanmaktadır.

Ders sistemi sürecinde çocuklara kendilerini ifade etme imkanı tanıyarak  yarınlara donanımlı bireyler olarak hazırlanmalarını sağlıyoruz.