Allah (C.C.), insanı ahlak şuuruna ve hissine sahip olarak yaratmıştır. Doğuştan insanın yapısında, benliğinde iman ve ahlak şuurunun mevcut olmasına “fıtrat” denilmiştir. Allah insanları bu fıtrat üzerine yaratmıştır. Bir hadiste, “Doğan her bebek fıtrat üzere doğar” buyurulmuştur. Bu ayet ve hadisten de anlaşıldığı gibi, insan ahlaken temiz bir şekilde yaratılmıştır. İnsanların fıtrattan uzaklaşıp, ahlaken bozulmaları yaşadıkları çevre, arkadaş ortamı ve aldıkları eğitimin doğru olmamasından kaynaklanmaktadır.

Yapılan bilimsel araştırmaların sonuçları, çocukluk yıllarında kazanılan davranışların büyük bir kısmının yetişkinlikte bireyin kişilik yapısını, alışkanlık, inanç ve değer yargılarını biçimlendirdiğini ve sağlam bir kişiliğin temelinin ilk çocukluk yıllarında atılabileceğini göstermiştir. Yani çocuklarımızın ahlaki eğitimleri erken çocukluk döneminde verilmelidir.

Çocukluğunda iyi bir eğitim alan yavrularımız ergenlik döneminde soyut kavramları cennet ve sorumluluk gibi konuları anlama olgunluğuna geldiğinde davranışlarını da ona göre şekillendirecektir.

Biz ASFA GÖNÜL AYDINLIĞI ANAOKULU OLARAK; Rabbimizin de Kalem Suresinde; “(Ey Habibim) şüphesiz sen çok üstün bir ahlak üzeresin” diye buyurarak Peygamber efendimizin (S.A.V.) bizlere gerçek rol-model olduğunu gösterdiği üzere “Emanetleriniz emanetimizdir” düsturuyla çocuklarımıza sünnet-i seniyye ışığında güzel ahlak eğitimi vermekteyiz.

Güzel ahlak derslerinde; hikayeler, drama tekniği ile canlandırma gibi uygulamalı eğitimler vererek, bu eğitimlerin çocuklarımızın zihinlerinde yer etmesi, ömürlerinin sonuna dek fıtrat üzere Kuran ve Sünnet yolunda yaşayan örnek bireyler olmaları için gayret göstermekteyiz.

Başka bir hadislerinde, “Babanın evladına güzel terbiyeden daha iyi bir hediye veremeyeceğini”9 bildirerek, terbiyenin insan hayatındaki yerini vurgulamıştır. Yine, “Çocuklarınıza ikram edin ve terbiyelerini güzel yapın”,10 “İnsanın öldükten sonra geride bıraktığı en hayırlı şeylerden birinin, yetiştirdiği salih evlat”11 olduğu buyurulmuştur.

Çocukluğunda iyi terbiye edilen çocuklar artık ergenlik döneminde soyut kavramları cennet ve sorumluluk gibi konuları anlama olgunluğuna geldiğinde dünyanın baki olmadığını, dünya nimetlerinin son bulacağını, dünyanın durulacak bir yer olmadığını, yolculuk yeri olduğunu, devamlı ve asıl mekânın ahiret olduğunu, ölümün her an gelebileceğini, akıllı insanların dünyadan ahiret azığını temin eden kimse olduğunu, bu sayede cennetin bol nitelerine kavuşup Allah katında mevki sahibi olabileceğini kendisine anlatmalıdır. Çocuk ergenlik çağına kadar uygun terbiye almışsa bu sözler buluğda kendisine tesir eder.