Kurumumuz personel istihdamı konusunda; üstlendiği misyona cevap verecek politikalar oluşturmakta ve eğitimin temel taşı olan öğretmenlerin seçimi ve kurumda çalışmaya başlamasından itibaren kişisel gelişim ve uzmanlık alanlarıyla ilgili eğitimleri planlı olarak gerçekleştirmektedir.

Eğitim kadromuzun belirlenmesinde üniversitelerde çalışan akademisyenler görev almakta ve oluşturdukları üç kademeli mülakat sisteminde başarılı olan kişileri bünyemize katmaktadırlar. Kurumumuz da çalışmaya başlayan personelimiz öncelikle 1 ay süren oryantasyon (alıştırma) eğitimine tabi tutulmakta sonrasında görevine başlatılmaktadır.

Eğitim kadromuz oluşturulurken yapılan mülakatlarda öğretmenlerimizde aradığımız özellikler; alanlarında ki akademik yeterlilik ve tecrübenin yanı sıra,  güzel ahlak, yeterli dini bilgi ve hassasiyet, çocuk sevgisi, analitik düşünme yeteneği, sabır, yeniliklere açık olma gibi çok önem verdiğimiz hasletler olarak sıralanabilir.

Kurumumuzda görev yapan personelimizi 12 ayrı grupta sıralayabiliriz:

 1. Okul Öncesi Öğretmenleri
 2. Pedagog
 3. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni
 4. Kuran-ı Kerim ve Dini Bilgiler Öğretmenleri
 5. Drama Öğretmeni
 6. Arapça Öğretmeni
 7. İngilizce Öğretmeni
 8. Beden Eğitimi Öğretmeni
 9. Müzik Öğretmeni
 10. Yardımcı Anneler
 11. Mutfak Personeli
 12. Destek Personeli