“Her insan özeldir” ilkesiyle hareket eden kurumumuz, her çocuğun kişilik tipi ve öğrenme stilinin farklı olduğu bilinciyle eğitim sistemini oluşturmuştur. Okulumuza gelen her çocuğa PDR öğretmenimiz tarafından erken çocukluk döneminde kullanılan;

– WISCAR

– DENVER

– Ankara Gelişim Tarama Envanteri gibi test ve envanterler uygulanarak çocuğun kişilik ve zeka tipi ortaya çıkarılmakta bunlara bağlı olarakta öğrenme stili belirlenmektedir. Bu bilgiler ışığında her çocuğa özgü eğitim ve öğretim metotları uygulanmaktadır.

Sene içerisinde çocuklarımız sürekli olarak gözlemlenmekte, PDR öğretmenimiz tarafından gelişim raporları hazırlanmaktadır. Bu raporlar ışığında velilerimiz bilgilendirilmekte çocuklarımızın hedeflenen düzeyde bir eğitim almaları için ailelerimizle üst düzeyde işbirliği sağlanmaktadır.